Brandcompartimentering voorkomt de uitbreiding van brand

Met een doordachte brandcompartimentering blijft een brand langer beheersbaar. Het zorgt bovendien op twee manieren voor meer veiligheid:

  • Branddoorslag, brandoverslag en natuurlijk rookverspreiding worden tegengegaan. Zo houdt u de brand – en de rook – een bepaalde tijd uitsluitend binnen het compartiment.
  • Tegelijkertijd biedt u de bewoners en bezoekers meer tijd en een veilige doorgang om de vluchtweg te bereiken.

Brandscheidingen: een betere vluchtweg

Een brandwerende wand, plafond of buitenmuur kan dienstdoen als brandscheiding. De doorvoeringen, zoals een afvoerpijp of kabels, worden zo afgewerkt dat de brandscheiding niet doorbroken wordt. Daarnaast zorgen brandwerende deuren en beglazing ervoor dat het gevaar een bepaalde tijd wordt tegengehouden.

Wettelijke eisen brandcompartimentering

Het is overigens wettelijk verplicht uw vastgoed in te richten in te delen in brandcompartimenten. Ook kan het een aanvullende maatregel zijn ter bescherming van bepaalde gebouwdelen, draagconstructies of om de vluchtomstandigheden te optimaliseren.

Klaar voor een goed gesprek over de brandcompartimentering van uw vastgoed?

Nieuwste projecten