Brandwerend afdichten is de eerste stap naar brandveiligheid

Brandwerend afdichten kan het verschil maken bij een uitslaande brand. Het gaat dan om het afdichten van sparingen/doorvoeren die bij het aanleggen van kabels en leidingen zijn gemaakt. Als dit op een goede manier is uitgevoerd, gaat het de verdere verspreiding van brand en rook tegen. We starten met een test, om te bepalen hoeveel minuten de bestaande doorvoering brandwerend werkt. Waar nodig voeren we aanpassingen uit, zodat alle afdichtingen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Brandveiligheid: totaalpakket

Brandex werkt met brandwerende afdichtingssystemen van o.a. Nullifire. Hiermee worden sparingen met of zonder doorvoeren, zoals kabelgoten, luchtkanalen, leidingen, naden en damwandprofielen brandwerend afgedicht. We adviseren u eveneens een onderhoudscontract af te sluiten, zodat uw gebouw regelmatig wordt getest op nieuwe doorvoeren of sparingen. Brandex biedt u uiteraard een garantiecertificaat, passend bij de getroffen maatregelen.

We adviseren u, naast deze brandwerende maatregelen, ook de brandbescherming van uw draagconstructie te laten controleren en waar nodig te optimaliseren. We zorgen verder voor de juiste brandbeveiligingsinstallaties.

Maak een afspraak voor een goed gesprek over al onze brandwerende werkzaamheden, zoals brandwerend afdichten.

Nieuwste projecten